תוכן המדור
- גיליון 2 -
08/2007
 
לדף הבית

עוד במדור:

  


תא צ"ח ומאבקו למען פועלות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון:

תגובת דובר האוניברסיטה, מר אמיר רוזנבליט, לנתונים שהוצגו על-ידי תא צ"ח
(המכתב נשלח במקור למערכת 'צ'ופצ'יק', שבועון אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון)אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לשכת הדובר
Logo BGU
 Ben-Gurion University of the Negev
Office of The Spokesperson

29.3.2007

לכבוד
לינדה ששון
צ'ופצ'יק


תשובה לשאילתות

שאלה ראשונה:
א. העובדות שנמסרו ע"י תא הסטודנטים "צח" אינן נכונות ואינן מבוססות גובלות בלשון הרע כנגד האוניברסיטה. מבלי לפגוע באמור,  וכתוצאה מיוזמת ההנהלה, האוניברסיטה פועלת לשנות את הסכמי ההתקשרות עם הקבלנים – כך שתוגבר האכיפה על שמירת זכויותיהם של עובדי הניקיון.

ב. האוניברסיטה מקפידה במכרזיה ובהסכמיה להסדיר את שמירת זכויות עובדי הקבלן.

ג. אין בכוונת האוניברסיטה להעסיק את עובדי הקבלן באופן ישיר. וככל הידוע גם האוניברסיטה העברית אינה מעסיקה את עובדי הקבלן באופן ישיר.

שאלה שניה:
הנושא נמצא בהליך של מעבר מהעסקה באמצעות שע"ל להעסקה באמצעות האוניברסיטה. בתוך מספר חודשים התקלות שנוצרו יסודרו והנושא יופעל במסגרת מערכת ממוחשבת, הנחשבת לאחת המתקדמות בארץ.

אמיר רוזנבליט
דובר האוניברסיטהטל: 08-6461802, 08-6477717/6 פקס: 08-6472803
באר-שבע 84105
Tel: 972-8-6461802 / 6477716/7 Fax: 972-8-6472803
Beer-Sheva, 84105, Israel


E-mail: rosenbli@bgu.ac.il :דוא"ל
Web Site: http://www.bgu.ac.il/html/press_room.html :אתר אינטרנט

 

 

 
מי אנחנו | הנחיות להגשת חומר | הצטרפות לרשימת התפוצה | תנאי שימוש | צור קשר | חיפוש | ארכיון
האתר מופעל ע"י שחרזדה הוצאה לאור.‏ 2005 © כל הזכויות שמורות.‏